Habemus schválené Programové vyhlásenie vlády

Autor: Marián Viskupič | 30.4.2020 o 11:44 | Karma článku: 2,92 | Prečítané:  808x

Čakajú nás 4 roky práce, úsilia a prekonávania prekážok, aby sme na konci volebného obdobia mohli povedať, že Slovensko sa stalo krajinou, kde sa oplatí študovať, pracovať, podnikať a žiť.

Tak ako je Programové vyhlásenie (PVV) základným pozičným dokumentom vlády, kľúčovými časťami samotného dokumentu sú kapitoly venujúce sa verejným financiám a hospodárstvu. Verejné financie a hospodárstvo sú spojené nádoby. Bez funkčného a konkurencieschopného hospodárstva nemôžu byť zdravé verejné financie, rovnako bez správnych rozhodnutí v oblasti verejných financií sa nebude ekonomika rozvíjať.

Kríza spôsobená Coronavírusom, ale aj touto krízou prekryté ukončenie hospodárskeho cyklu nám spoločne pripravilo obrovskú výzvu. Výzvu, o ktorú nikto nestál. Výzvu, ktorá pred nás postavila náročnú prekážku. Túto prekážku musíme prekonať, ak sa chceme dostať čo i len do prvého levelu skutočného vládnutia a obnovy Slovenska.

Viackrát v pléne zo strany opozície zaznelo, že Programové vyhlásenie nereflektuje aktuálnu situáciu s Coronavírusom. Nie je to pravda. Hneď prvé odstavce kapitoly verejné financie pojednávajú o aktuálnej situácii:

„S ohľadom na zhoršený ekonomický výhľad z dôvodu boja proti COVID 19 sú najbližšou prioritou Vlády SR krátkodobé a cielené opatrenia na pomoc ohrozeným skupinám podnikov, zamestnancov  a živnostníkov: 

 • budeme naďalej veľmi operatívne reagovať na nový vývoj, 
 • v úvodnej fáze sa zameriame hlavne na hotovostnú výpomoc a úvery so štátnou garanciou pre  podnikateľov aj občanov, 
 • po stabilizačnej fáze sa zameriame na opatrenia na obnovenie ekonomického rastu, 
 • opatrenia pôjdu ruka v ruke s posilnením udržateľnosti verejných financií, v krátkodobom aj  dlhodobom horizonte. Práve udržateľnosť verejných financií je základom pre ekonomickú stabilitu, udržateľný ekonomický rast  a rozvoj.“  

Rovnako kapitola venujúca sa hospodárstvu, uvádza:

„Budeme napomáhať štrukturálnym zmenám, ktoré budú potrebné, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na novú situáciu po odznení krízy, ktorú vyvolala celosvetová pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Všeobecne  bude prioritou Vlády SR podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. Vláda SR bude vytvárať  priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen zmierniť dopady súčasnej krízy,  ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať.“ 

Slovensko dlhé roky pokračovalo v konvergencii, teda v postupnom dobiehaní  ekonomickej úrovne pôvodných členov Európskej únie. Tento proces sa v posledných rokoch zastavil. Pokračovanie v konvergenčnom procese slovenskej ekonomiky potrebuje nový impulz. Práve aktuálna coronakríza môže a MUSÍ byť týmto novým impulzom. Slovenská ekonomika sa dostáva do kľúčovej fázy, v ktorej je nevyhnutné naštartovať rast založený na zvyšovaní produktivity výrobných faktorov a na inováciách. Do tohto procesu okrem iných musíme zapojiť aj existujúce piliere našej ekonomiky, ako je  automobilový sektor a jeho najbližší dodávateľský reťazec.

Spomeniem len zopár kľúčových bodov:

 • Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému.
 • Budeme vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov. Pri tvorbe legislatívy a politík bude vláda prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp „najprv mysli v malom“.
 • Zvýšime atraktívnosť podnikania najmä pre mladých ľudí, a to zjednodušením štartu podnikania a  najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky. Zavedieme  univerzálnu voľnú živnosť, ktorá vytvorí priaznivejšie podmienky pre  efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikania mladých či podnikania žien alebo seniorov.
 • Uskutočníme komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania. Za posledné roky narástlo zaťaženie podnikateľov poplatkami do rôznych fondov. Je potrebné sprehľadniť systém poplatkov a prehodnotiť ich tak, aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch. 
 • Zavedieme povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné  zaťaženie v ich kompetencii. S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda zavedie princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou  od 1. 1. 2022 princíp „1 in - 2 out“. Každá novo zavádzaná regulácia v oblasti hospodárskej politiky bude mať  vyčíslený finančný vplyv nárastu administratívnej záťaže na podniky aj na občanov a zároveň navrhnutý  ekvivalentný pokles (1 in 1 out), respektíve dvojnásobný pokles (1 in 2 out) administratívnej záťaže. Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Takto po vzore viacerých krajín docielime zníženie administratívnej záťaže, ktorá dnes brzdí slovenskú ekonomiku.

V tomto momente sa znovu vraciam do kapitoly verejných financií. Úlohou verejných financií je efektívne spravovať disponibilné zdroje, ergo financie, ktorých sa museli formou daní a odvodov vzdať všetky subjekty v ekonomike.

 • Zabezpečíme fungujúce trojročné rozpočtovanie a zlepšenie proticyklickej funkcie verejných financií (teda v dobrých časoch šetriť a v zlých pomáhať ekonomike). Zavedieme záväzné rozpočtové pravidlá na  strednodobom horizonte prostredníctvom výdavkových stropov. Presadíme jasné pravidlá pre tvorbu a použitie rezerv a zohľadnenie budúcich záväzkov pri významných rozhodnutiach. 
 • Posilníme rozpočtovanie orientované na výsledky a informovanie o cieľoch verejných politík.  Sfunkčníme programové rozpočtovanie, stanovíme výsledkové ciele pre jednotlivé ministerstvá v rozpočte verejnej správy a budeme ich pravidelne verejne hodnotiť.
 • Významne posilníme úlohu hodnoty za peniaze v rozpočtovom procese. Opatrenia revízií výdavkov, vrátane možných presunov financií medzi jednotlivými kapitolami, schválené vládou, budú zohľadnené v návrhu rozpočtu a vo výdavkových limitoch. Závery revízie výdavkov, vrátane návrhov úsporných a hodnotových opatrení budú verejne prezentované a diskutované. 

Ak dokážeme efektívne využiť každé jedno dostupné euro vo verejných rozpočtoch, bude možné splniť maximum úloh z PVV.

Z pléna tiež padali výčitky, že programové vyhlásenie je príliš dlhé. S týmto tvrdením môžem súhlasiť len do tej miery, že dlhší dokument nie je automaticky lepší ako kratší. Nie je však možné povedať, že dlhší dokument je automaticky horší. Programové vyhlásenie je vízia. Je to vyjadrenie ambícií našej vlády, je to náčrt, ako si predstavujeme Slovensko o 4 roky. Ambície sú dôležité, je dôležité mať stanovené ambiciózne ciele, pretože práve súťažou medzi konkurenčnými cieľmi je možné dosiahnuť maximálnu efektívnosť. Takže áno, je pravdepodobné, že sa nám do konca volebného obdobia nepodarí splniť 100% cieľov z PVV. Ak by to tak bolo, tak by sme asi boli najúspešnejšou vládou v slnečnej sústave a priľahlom vesmíre.

Čakajú nás 4 roky práce, úsilia a prekonávania prekážok, aby sme o 4 roky mohli povedať, že Slovensko sa stalo krajinou, kde sa oplatí študovať, pracovať, podnikať a žiť.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Termíny na očkovanie ostávajú, nemocnice ich nemôžu zaplniť

Nemocnice navrhujú, aby sa náhradníci prihlasovali cez portál korona.gov.

Dobré ráno

Dobré ráno: V Rusku sa zdvihla protestná vlna. Má sa Kremeľ báť?

V sobotu sa chystajú ďalšie protesty.


Už ste čítali?